Cereri si depuneri ON-LINETip CF INDIVIDUAL


Modalitate de livrare

Modalitate de plataPayPal

C E R E R E
pentru eliberare extras de carte funciara pentru informare

Domnule asistent-registrator,

Subsemnatul(a)
  
domiciliat(a) in localitatea
adresa
tel/fax
 
e-mail:
va rog sa-mi eliberati
un extras de carte funciara de informare, privind imobilul situat in localitatea:
strada
nr. 
 bl. 
 scara 
 ap. 
avand Cartea Funciara nr.
?
a localitatii 
,
  cu nr. cadastral 
?
necesar la
alte mentiuni (alta adresa de livrare, interval orar, date pentru facturare...)
Informare !
Serviciul este disponibil pentru Timisoara si urmatoarele localitati. Vezi lista cu localitati.
Livrarea in mana este valabila pentru Timisoara si puncte de intalnire in Timisoara.
Scrieti cifra: